Ziekmelden

Is uw kind ziek? Meld dit dan telefonisch of mondeling vanaf acht uur ’s ochtends aan de school of leerkracht. Bij een andere vorm van afwezigheid verwijzen wij u naar het kopje verlof.