Het Team

 

 

Groepsindeling/functies schooljaar 2023-2024

 

Groep 1/2 Juf Corrie (ma, di, wo)
  Juf Sepkje (do, vrij)
   
Groep 3/4 Juf Jessica (ma, di, wo)
  Juf Jildau (do en vrij)
   
Groep 5/6 Juf Elbrich (ma, wo)
  Juf Cynthia (di, do, vrij)
   
Groep 7/8 Juf Ciska (ma, di, do,  vrij)
 

Juf Wietske (wo)

Directeur Anne Marije van der Molen (ma, wo, do)
Intern begeleider Elbrich Klaren (do)
   
Leraarondersteuners Juf Jetty (ma, di, wo)
Juf Wietske (wo, do, vr)
   

 

 

 

Daltonschool

Het Daltononderwijs ziet een kind als een persoon die keuzes kan maken en voor de gevolgen van zijn keuzes zelf verantwoordelijkheid draagt. Kinderen mogen in hun leerproces fouten maken, want we kijken vooral naar wat goed gaat. Een Daltonschool is een basisschool met hetzelfde doel als elke andere school: “zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst”.
Meer informatie

Openbare dorpsschool

Wij zijn een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen. Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan, waarbij respect voor een ieder uitgangspunt is. Er wordt op onze school gelijkwaardigheid van opvattingen gegarandeerd.
Meer informatie