Passend onderwijs

''Samen, beter en effectiever''

 

Passend Onderwijs Proloog

Wij streven ernaar dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet Passend Onderwijs. Zo kan elk kind het beste uit zichzelf halen. 
Scholen bieden daarom extra hulp aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. 

Sterke ondersteuning in de scholen

De nadruk van onze werkwijze ligt op een sterke ondersteuning in de scholen. 
Het idee daarachter is om problemen snel aan te pakken of eerder te signaleren en verergering te voorkomen. Ons doel is dat elk kind aan het einde van zijn of haar schoolloopbaan binnen Proloog kan zeggen: "Ik word wie ik ben!"'

Voor meer informatie omtrent de visie van Proloog op passend onderwijs verwijzen wij u naar de brochure: Passend onderwijs Proloog

Daltonschool

Het Daltononderwijs ziet een kind als een persoon die keuzes kan maken en voor de gevolgen van zijn keuzes zelf verantwoordelijkheid draagt. Kinderen mogen in hun leerproces fouten maken, want we kijken vooral naar wat goed gaat. Een Daltonschool is een basisschool met hetzelfde doel als elke andere school: “zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst”.
Meer informatie

Openbare dorpsschool

Wij zijn een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen. Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan, waarbij respect voor een ieder uitgangspunt is. Er wordt op onze school gelijkwaardigheid van opvattingen gegarandeerd.
Meer informatie