Klachtenregeling

Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om problemen en/of klachten te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Wanneer u met de leerkracht niet tot een oplossing komt, kunt u dit voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij bespreekt het probleem of de klacht met alle betrokkenen en in goed overleg wordt naar een oplossing gezocht. Als u niet tevreden bent over de manier waarop het probleem/de klacht door de schoolleiding is opgelost, kan contact worden opgenomen met het stafbureau van Proloog en kan desgewenst een klacht worden ingediend.

Meer informatie over de klachtenregeling van Proloog

Daltonschool

Het Daltononderwijs ziet een kind als een persoon die keuzes kan maken en voor de gevolgen van zijn keuzes zelf verantwoordelijkheid draagt. Kinderen mogen in hun leerproces fouten maken, want we kijken vooral naar wat goed gaat. Een Daltonschool is een basisschool met hetzelfde doel als elke andere school: “zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst”.
Meer informatie

Openbare dorpsschool

Wij zijn een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen. Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan, waarbij respect voor een ieder uitgangspunt is. Er wordt op onze school gelijkwaardigheid van opvattingen gegarandeerd.
Meer informatie