Op donderdag 21 december 2017 hebben de kinderen van groep 5/6 een Kerstkuier georganiseerd. Ze vertelden, op verschillende prachtig verlichte locaties, in groepjes het Kerstverhaal. Ouders, familieleden en andere belangstellenden konden meelopen met deze kuier. Het was een geslaagde avond! Na de kuier konden de kinderen nog genieten van een broodmaaltijd.